Participeren / Investeren

Boschvast B.V. zoekt regelmatig investeerders in de vorm van vermogende particulieren en/of private equity partijen die geïnteresseerd zijn om gezamenlijk ontwikkelingstrajecten te realiseren.

Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Realiseren van de rendementsdoelstellingen.
  • Creëren van meerwaarde.
  • Een transparante informatie voorziening.
  • Open communicatie structuur.

Boschvast B.V. is verantwoordelijk voor zowel het administratieve, commerciële en het technische beheer.

Geïnteresseerden kunnen regelmatig direct of indirect participeren in vastgoedinvesteringen en/of projectontwikkelingen. Veelal gaat het hier om beleggings-proposities in vastgoedfondsen met een beperkt aantal participanten.

Voor meer informatie:info@boschvast.nl